Cégalapítás Szerbia

Megbízhatja irodánkat szerbiai cégalapítással is, a szerb cégalapítás mindössze egy hetet vesz igénybe, s ügyfeleink már egy héttel az aláírás után egy teljesértékű, adószámmal és bankszámlával rendelkező szerb vállalkozás birtokába kerülhetnek.

 

Cégalapítás folyamata Szerbiában

Ügyfeleinknek Szabadkára (Subotice), a röszkei határátkelőtől 20, Szegedtől 40 km távolságra kell kiutazniuk, ahol a helyi közjegyző előtt aláírják a cégalapítási okmányokat, elhelyezik egy helyi bankban a törzstőkét, és irodánk munkatársai egy hét alatt a meghatalmazásokkal létrehozzák a megrendelők szerb vállalkozását. 

Szerbiában is a legnépszerűbb, és legegyszerűbben megalapítható vállalkozási forma a Korlátolt Felelősségű Társaság, azaz DOO, melynek minimális alaptőkéje hozzávetőlegesen 500 eurót, amit az alapításkor el kell helyezni a cég törzstőke számláján, majd ez az összeg kivehető, és felhasználható a működtetés céljával. Egy szerb KFT-t alapíthat akár egy magán- vagy jogi személy is, ha magánszemély alapítja a gazdasági társaságot, akkor a következő dokumentumokra lesz szükség:

1. Útlevél másolata

2. Lakcímkártya másolata

3. Tevékenységek megjelölése

4. Cégnevek megadása

                                   Cégalapítás költségei Szerbiában


- Cégalapítás 1.000 Euró, melyben benne van 1 év székhely díj is

- Törzstőke kb 500 Euró

Adózás Szerbiában

Szerbiában a társasági adó mértéke 10%

ÁFA-kulcs 20%, csökkentett ÁFA 8% (pl. élelmiszerekre, stb.)

SZJA-kulcs 20%, a munkabér személyi jövedelem adója 12%


Szerbia szabadkereskedelmi megállapodást kötött 2000-ben Oroszországgal, melynek keretében vámmentes kereskedelmet folytathat a két állam. Eme megállapodás értelmében a termékek nagy része vámmentes, a kevés kivételre pedig alacsony vámtarifa érvényes. Szerbia évek óta tagja a CEFTA-nak, mely egyezmény a keleti blokk államai között létrejött politikai-gazdasági megállapodás, tagjai Macedónia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Horvátország, Moldova, Albánia, Koszovó. Korábban más Közép-Keleti EU-s államok is tagjai voltak a CEFTA-nak, ám az Európai Unióba való belépésükkör kiléptek belőle. A CEFTA tagállamok között jelentős és élénk gazdasági kapcsolat él, az egyezményt ratifikálók több milliárd euró értékben importálnak és exportálnak a szomszédos országokból/országokba. Habár Törökország nem tagja a CEFTA-nak, Szerbia és Törökország erős gazdasági kapcsolatot ápol, jelentős az árucsereforgalom ezen államok között is. Ugyanakkor az EFTA-nak is tagja Szerbia, melyben olyan tagállamok találhatók, mint Izland, Svájc, Liechtenstein és Norvégia. Ezen megállapodás értelmében számos termékre (szolgáltatásra nem) megszűnik, vagy jelentősen csökken a vámtarifa.
KFT-t, más gazdasági társaságot alapítván Szerbiában tehát elérhetővé válik számunkra nem csupán a szerbiai fogyasztóréteg, hanem az a több mint kétszázmilliós csoport is azokban a más államokban, amelyekkel szabad kereskedelmi egyezményt kötött az ország.

Szerbiában jelentős adóengedményben és támogatásban részesülnek a befektetők is. A komoly tőkét Szerbiába mozgatók számára rentábilis lépés lehet a Szerbia felé való nyitás.

Irodánk Szabadkán kínál cégalapítást, mely város Újvidék után a vajdasági térség második legnépesebb városa a maga közel 100 ezer lakosával. Száz esztendővel ezelőtt a szabadkai magyar populáció majdnem elérte a kétharmados arányt, mára azonban ez az arány jelentősen lecsökkent. A teljes Vajdaság lakossága mintegy 2 millió főre tehető, melynek mindössze 15%-a magyarajkú, magyar nemzetiségű.


Szerbia Dél-kelet Európában fekszik, hivatalos megnevezése Szerbia Köztársaság. 2005 óta független állam, 2009-ben kérte a szerb kormány az Európai Unióhoz való csatlakozást, és 2012 óta hivatalos tagjelöltté is vált az állam. Egyelőre előre nem látható, mikor csatlakozik majd az Európai Közösséghez. Hivatalos pénzneme a dínár, amelyet 100 a 1-hez arányban váltanak az euróval szemben. Az ország népessége meghaladja a 7 millió főt, melyből 1.6 millió a fővárosban, Belgrádban él. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a populáció fele városokban él.


Cégalapítás Szerbiában

.